Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 26)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
05 24 02 Nakladanie s nebezpečným odpadom Odb.: Obec Gemerský Sad
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
24/30/054/992 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN2 Odb.: Obec Gemerský Sad
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
131.88 €
24/30/054/43 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN2 Odb.: Obec Gemerský Sad
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
2 712.96 €
1/2024 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Gemerský Sad
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
tz2024-02-29mm4 Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Gemerský Sad
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
0 €
tz2024-02-29mm3 Integračné rozhranie ÚPVS Registratúra Odb.: Obec Gemerský Sad
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
361.20 €
tz2024-02-29mm2 Program Registratúra Odb.: Obec Gemerský Sad
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
114 €
1 Predaj obecného majetku Odb.: Vojtech Pataki
Dod.: Obec Gemerský Sad
0 €
2/2023 Predaj obecného majetku Odb.: Vojtech Pataki
Dod.: Obec Gemerský Sad
33 €
23/30/054/2020 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Gemerský Sad
0 €
Generované portálom Uradne.sk

2020

2019

    2018

    2017