Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 19)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1 Predaj obecného majetku Odb.: Vojtech Pataki
Dod.: Obec Gemerský Sad
0 €
2/2023 Predaj obecného majetku Odb.: Vojtech Pataki
Dod.: Obec Gemerský Sad
33 €
23/30/054/2020 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Gemerský Sad
0 €
23/30/010/39 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Gemerský Sad
0 €
23/30/054/1588 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Gemerský Sad
0 €
23/30/054/1341 vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Gemerský Sad
0 €
23/30/054/541 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Gemerský Sad
0 €
23/30/054/515 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Gemerský Sad
0 €
1/2023 Odkúpenie pozemkov Odb.: Ing. Ján Presada
Dod.: Obec Gemerský Sad
234 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 56 21 02 zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Gemerský Sad
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
5 788.80 €
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 32 21 02 zber elektroodpadu Odb.: Obec Gemerský Sad
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
22/30/012/6 Výkon menších obecných služieb Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Gemerský Sad
0 €
1/2022 Audit Odb.: Obec Gemerský Sad
Dod.: GemerAudit, spol. s r.o.
600 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 56 21 02 Zmena v ustanoveniach a prílohách Zmluvy Odb.: Obec Gemerský Sad
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
20 564.16 €
56 21 02 Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Gemerský Sad
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
19 762.66 €
21/30/012/11 Menšie obecné služby Odb.: Obec Gemerský Sad
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
3 Tablet Samsung a SIM karta-SODB 2021 Odb.:
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
2/2021 Predaj obecného majetku Odb.: Tomáš Dono
Dod.: Obec Gemerský Sad
555 €
1/2021 Predaj obecného majetku Odb.: Ján Koreň
Dod.: Obec Gemerský Sad
255 €
Generované portálom Uradne.sk

2020

2019

    2018

    2017