Kontakty

Toto webové sídlo www.gemerskysad.sk spravuje Obec Gemerský Sad je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Gemerský Sad

Adresa:
Obecný úrad Gemerský Sad
Mikolčany 1
049 13 Hucín

IČO: 00328243
DIČ: 2020724662

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Región: Stredný Gemer
Počet obyvateľov: 304
Rozloha: 1218 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1243

Všeobecné informácie: info@gemerskysad.sk
Podateľňa: podatelna@gemerskysad.sk
Starosta: starosta@gemerskysad.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@gemerskysad.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 58 488 24 23

E-mail: sekretariat@gemerskysad.sk

Kompetencie:
Obec Gemerský Sad je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Gemerský SadSpoločný stavebný úrad Revúca, Šafárikova 1, 050 01 Revúca 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk