Verejná vyhláška - Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v k.ú. Mikolčany

 03.10.2022


Zoznam aktualít :

1 2 3