Oznámenie o zverej. registra pôvod.stavu PPÚ k.ú. Nováčany

 14.03.2022


Zoznam aktualít :

1 2 3